[VHF-512] Stilling Som Jobbspesialist - Vikariat

[VHF-512] Stilling Som Jobbspesialist - Vikariat

07 abr
|
Empresa líder
|
Buenos Aires

07 abr

Empresa líder

Buenos Aires

Org. nr- Stillingsident4282749914 Presentasjon av stillingenHaugenstua ressurssenter IPS er et arbeidsrettet rusrehabiliteringstilbud ved kommunale rusinstitusjoner i Oslo kommune. Per nåer det tre rusinstitusjoner og en booppfølgingstjenestene hvor IPS tilbys, menplanen er å utvide til enda en institusjon våren . Teamet består pt av en prosjektleder, en metodeveileder og to jobbspesialister. IPS prosjektet startet opp januar og får midler frahelsedirektoratet. Teamet er lokalisert og ansatt ved Haugenstuaressurssenter, men har også mulighet for kontorplasser på de andreinstitusjonene. Haugenstua ressurssenter IPS skal delta i et forskningsprosjekt fra og med våren ,

hvor man skal se på anvendbarheten ogeffekt av IPS på ruspasienter. Både nasjonalt og internasjonal finnes det myeevidens på at IPS er virksomt på psykosefeltet, men svært lite forskning ergjort på rusfeltet. Velferdsetaten har for tiden to IPS-team og vi jobber tett med teamet ved Oslo kommunale ruspoliklinikk, hvor man blant annet har felles månedlig veiledning med en ekstern veilederog «caselab» som er en type ferdighetstrening. Haugenstua ressurssenter er en døgninstitusjon for rusavhengige. Vi holder til på Haugenstua i Groruddalen. Institusjonen har leiligheter til 26 beboere, samt fire dagplasser. Vi har 17, 3 årsverk fordelt på 21 stillinger. Gjennomgangsleiligheter med booppfølging (Gmb) er samlokalisert, og består av tre ansatte som følger opp 22 klienter i eksterne boliger. Institusjonen er et tidsavgrenset rusfritt rehabiliteringstilbud med vekt på botrening, målrettet planarbeid, arbeid og aktivitet samt rusmestring. Til vårt IPS-team søker vi etter en vikar for en av våre dyktige jobbspesialister. Stillingen inngår i IPS- teamet, og vil være en del av personalgruppen og det faglige fellesskapet på Haugenstua ressurssenter. Jobbspesialistene må påregne å jobbe med aktuelle kandidater på alle tiltakssteder vi tilbyr IPS. Det kan bli aktuelt å forlenge perioden for vikariatet ut over sluttdato som er oppgitt i annonsen. Arbeidsoppgaver Prosessarbeid knyttet til egen portefølje med jobbkandidater, herunder bistå kandidatene til å søke og beholde ordinært lønnet arbeid samt karriereveiledning Utstrakt kontakt med næringslivet i Oslo, med tanke på mulige arbeidsplasser til jobbkandidatene Tett samhandling med miljøterapeutene i våre avdelinger Bidra til å videreutvikle et godt fungerende jobbspesialistteam i samarbeid med metodeveileder Rapportering til metodeveileder Teamet har base i Haugenstua ressurssenter sine lokaler i Groruddalen, men det meste av jobben foregår ute i kontakt med næringslivet Kvalifikasjoner Erfaring som jobbspesialist er en fordel Utdanning fra yrkesfag, høyskole eller universitet. Utdanningen må være relevant i forhold til å jobbe innen IPS-modellen. Variert yrkeserfaring fra privat næringsliv, gjerne kompetanse på økonomisk rådgivning og/eller erfaring fra rekrutterings- eller IA-arbeid. Kjennskap til offentlig forvaltning Kunnskap om det lokale arbeidsmarked i Oslo vil bli vektlagt Kunnskap om rusmidler og avhengighet er en fordel God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Grunnleggende IKT- ferdigheter er en forutsetning Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må framvises før tiltredelse Personlige egenskaper Du er offensiv, ekstrovert og flink til å etablere og utvikle relasjoner til andre Du setter jobbkandidatene først og arbeider ut fra deres målsettinger Du er samarbeidsorientert Du har stor gjennomføringsevne og kan vise til resultater fra tidligere Du er ryddig og dokumenterer arbeidet ditt på en profesjonell måte Du er fleksibel, utholdende og har høy arbeidskapasitet Du etterlever verdigrunnlaget til Oslo kommuneBrukerorientering- Respekt- Redelighet- Engasjement Du liker å jobbe med mennesker i utfordrende livssituasjoner Det er viktig for oss å finne de rette personene til jobbspesialistteamet, og vi legger derfor stor vekt på personlig egnethet Vi tilbyr En enestående sjanse til å drive faglig nybrottsarbeid innen kommunal virksomhet En mulighet til å utgjøre en forskjell for kandidater og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Et faglig sterkt kollegafelleskap, med stort engasjement og hjerte for målgruppen Metodeveiledning og jevnlige kurs og andre kompetansehevende tiltak Dagarbeidstid med fleksitidordning Stillingen lønnes som fagkonsulent i lønnstrinn 39 kr. 536 500,- pr år) i Oslo kommunes regulativ Gode tjenestepensjons-, låne og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.com.ar/empleo/6072028/vhf-512-stilling-som-jobbspesialist-vikariat-buenos-aires/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: [vhf-512] stilling som jobbspesialist - vikariat
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta